ફ્લેટ વોશર્સ

  • SS316 DIN125A M6 ફ્લેટ વૉશર

    SS316 DIN125A M6 ફ્લેટ વૉશર

    સ્પ્રિંગ વોશરનો ઉપયોગ ઢીલું પડતું અટકાવવા માટે થાય છે, ફ્લેટ વોશરમાં કોઈ છૂટછાટનું કાર્ય હોતું નથી, એટલે કે, ફ્લેટ વોશર ફક્ત સંપર્ક વિસ્તારને વધારે છે, અને સ્પ્રિંગ વોશર ઢીલા થતા અટકાવી શકે છે.
    ફ્લેટ પેડ્સ: સોફ્ટ સબસ્ટ્રેટના માઉન્ટ થયેલ ભાગોને નુકસાન ન થાય તે માટે અથવા છિદ્રોને અવરોધિત કરવા માટે ફક્ત સપાટીનો વિસ્તાર વધારવો.